Maitland tehnika


izpostavlja specifičen proces fizioterapevtskega kliničnega razmišljanja: vedeti kdaj, zakaj in kako uporabiti tehniko ter kako jo prilagoditi pacientovi individualni situaciji. Upoštevajoč biopsihosocialni model zdravja fizioterapevt postavi diagnozo in cilj obravnave usmeri v ponovno vzpostavitev funkcije.

Posebnost koncepta je v dopolnjevanju individualnega in specifičnega pristopa pri obravnavi pacientove omejene ali izostale funkcije s terapevtovimi kliničnimi izkušnjami ter najnovejšimi znanstvenimi dognanji. Poleg mobilizacije in manipulacije perifernih sklepov ter sklepov hrbtenice, koncept vključuje tehnike nevrodinamike, obravnave mišičja, vaj za stabilizacijo in specifične vaje, ki jih pacienti izvajajo doma.


FT Tršan d.o.o.

Vrhunske izkušnje, ki so plod dolgoletnega soočanja naših strokovnjakov s številnimi izzivi na področju fizioterapije pri delu s strankami različnih aktivnostnih profilov, nam omogočajo, da vam lahko ponudimo prvovrstno oskrbo vaših fizioterapevtskih zdravstvenih težav.

Kontaktni podatki

Pipanova c. 51C, 4208 Šenčur

Telefon: 05/ 90 61 600

Faks: 05/ 90 61 601

e-Mail: fizioterapija.trsan@gmail.com