Bownova terapija


Bownova terapija izhaja iz Avstralije, kjer jo je pred petdesetimi leti razvil samouk Thomas Bowen (1916-1982). Je edinstvena manualna tehnika, pri kateri gre tako za fizično kot energijsko stimuliranje telesa. Bistvo terapije predstavljajo t.i. »Bownove poteze«, ki jih terapevti izvajamo na specifičnih lokacijah na mišicah in fasciji, tetivah in indirektno na živčnih ovojnicah. Začetni dražljaj je izvršen preko površinske fascije (vezivnega tkiva), ki takoj prenese dražljaje na ostale regulatorne sisteme, ki pričnejo proces transformacije trenutnih in starih stresnih vzorcev. Telo se odzove na vnos dražljajev samo v tolikšni meri, kot je v določenem trenutku zmožno. Terapija učinkovito in hitro zmanjša miofascialno tenzijo in pomaga pri vzpostavitvi ravnovesja v nevrološkem, hormonalnem, limfatičnem in energetskem sistemu..

 


FT Tršan d.o.o.

Vrhunske izkušnje, ki so plod dolgoletnega soočanja naših strokovnjakov s številnimi izzivi na področju fizioterapije pri delu s strankami različnih aktivnostnih profilov, nam omogočajo, da vam lahko ponudimo prvovrstno oskrbo vaših fizioterapevtskih zdravstvenih težav.

Kontaktni podatki

Pipanova c. 51C, 4208 Šenčur

Telefon: 05/ 90 61 600
051 357 666
040 982 952

Faks: 05/ 90 61 601

e-Mail: fizioterapija.trsan@gmail.com

Partnerji