Pacientove pravice

16. oktobra 2013 od admin

V skladu z zakonom o pacientovih pravicah ( uradni list RS, št. 15/08 ) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za obravnavo kršitve človekovih pravic ( v nadaljevanju prva zahteva ) imenovana pristojna oseba:

g.Avgust Rebič

Pisarna zastopnika pacientovih pravic je odprta vsako sredo (od 12.00-20.00) in četrtek (od 7.00. do 15.00). na naslovu:

Zavod za zdravstveno varstvo KRANJ

Gosposvetska ulica 12

Telefon: 04 20 17 109

E-naslov: avgust.rebic@zzv-kr.si

Za prvo prijavo je pristojna:

Valerija Pretnar Ramovš, viš. Fiziot.

Racovnik 29, 4228 Železniki

Tel. 045 100 660

rok za vložitev prve zahteve

(1) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.

(2) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

(3) Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.


Pin It


FT Tršan d.o.o.

Vrhunske izkušnje, ki so plod dolgoletnega soočanja naših strokovnjakov s številnimi izzivi na področju fizioterapije pri delu s strankami različnih aktivnostnih profilov, nam omogočajo, da vam lahko ponudimo prvovrstno oskrbo vaših fizioterapevtskih zdravstvenih težav.

Kontaktni podatki

Pipanova c. 51C, 4208 Šenčur

Telefon: 05/ 90 61 600

Faks: 05/ 90 61 601

e-Mail: fizioterapija.trsan@gmail.com