Kako vam lahko pomagamo?


Pipanova c. 51C, 4208 Šenčur

Telefon: 05/ 90 61 600

Faks: 05/ 90 61 601

e-Mail: fizioterapija.trsan@gmail.com

Ordinacijski čas

 • ponedeljek – četrtek: 6.30 – 15.15
 • petek: 6.30 – 13.30
 • samoplačniki po dogovoru

Čakalne dobe

 • zelo hitro -54 dni
 • hitro – 99 dni
 • redno – 166 dni
 • samoplačniki – 1 do 14 dni
 • V ambulanti izvajamo triažo napotne listine

Naročanje:

 • osebno vsak dan od 7.00 – 12.00
 • informativno po elektronski pošti ali telefonu vsak dan od 7.00 – 12.00, oglasili se bomo, če v trenutku vašega klica ne bo v obravnavi naročen pacient
 • pogoj za uvrstitev v čakalni seznam je originalen delovni nalog, veljavnost le-tega od izdaje je 5 dni za stopnjo nujnosti zelo hitro in 14 dni za hitro in redno
 • ker ne zagotavljamo čakalnih dob znotraj dopustnih, zelo hitro 14 dni, hitro 90 dni, redno 180 dni, se lahko obrnete na ambulanto, ki to zagotavlja
 • odgovorna oseba za vodenje čakalne knjige Beti Tršan

FT Tršan d.o.o.

Vrhunske izkušnje, ki so plod dolgoletnega soočanja naših strokovnjakov s številnimi izzivi na področju fizioterapije pri delu s strankami različnih aktivnostnih profilov, nam omogočajo, da vam lahko ponudimo prvovrstno oskrbo vaših fizioterapevtskih zdravstvenih težav.

Kontaktni podatki

Pipanova c. 51C, 4208 Šenčur

Telefon: 05/ 90 61 600

Faks: 05/ 90 61 601

e-Mail: fizioterapija.trsan@gmail.com